Застосування пюре з журавлини для подовження терміну придатності кондитерських виробів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто актуальні питання з кондитерської галузі по гарантуванню харчової безпеки кондитерських виробів у процесі їх зберігання. Вивчено мікробіологічні показники крему та встановлено доцільність застосування пюре з журавлини при виробництві кондитерських виробів, зокрема оздоблювальних напівфабрикатів з подовженим терміном придатності, підвищеним вмістом біологічно-активних речовин. The actual questions for the confectionery industry to ensure food safety confectionery during storage. Microbiological parameters studied cream and established the feasibility of puree cranberries in the manufacture of confectionery, in particular semi-finished finishing with an extended shelf life, high content of biologically active substances.

Опис

Ключові слова

біологічно-активні речовини, пюре журавлини, термін придатності, biologically active substances, mashed cranberries, shelf life, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Застосування пюре з журавлини для подовження терміну придатності кондитерських виробів / В. Оболкіна, І. Сивній, І. Крапивницька, Н. Олексієнко, О. Дзигар, С. Коршун // Хлебный и кондитерский бизнес. – 2016. – № 4. – С. 26– 28

Зібрання