Практичні аспекти розвитку ринку органічної продукції в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуто значний потенціал України для виробництва органічної продукції, її експорту, споживання на внутрішньому ринку. За даними Федерації органічного руху України, сучасний внутрішній споживчий ринок органічних продуктів в Україні в 2009 р. - 1,2 млн. євро, в 2010 р . цей показник збільшився до 2,4 млн. євро, а в 2011 р. - до 5,1 млн. євро. В вересні 2013р було прийнято ЗАКОН УКРАЇНИ «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини». В цілому, в законі теоретично визначені наболілі питання, але практичному їх виконанню заважають деякі аспекти сучасного середовища: дотепер не прописаний реальний механізм його дії, не створено Реєстру виробників; сумнівним є виконання контрольних функцій держави; стосовно сертифікації в цілому: населення має високий рівень недовіри до процесу отримання документу відповідності якості на сертифікований продукт, крім того аналогічна ситуація відбувається з процесом контролю за якістю. The article considers that having a significant potential for organic farming, exports, consumption in the domestic market, Ukraine has made some progress on developing domestic organic production. According to the Organic Federation of Ukraine, the modern domestic consumer market for organic products in Ukraine began to develop in 2006-2007., and was in the 2008 yr - 600 thousand. Euros, 2009 - 1.2 million. Euros in 2010 yr . this figure increased to 2.4 million. euros, and in 2011 - to 5.1 million. euros. In September 2013 the Verkhovna Rada of Ukraine was taken, LAW OF UKRAINE "On the production and circulation of organic agricultural products and raw materials" In general, the law theoretically defined long controversial and troubling issues, but their practical implementation hinder some aspects of the modern environment: still not registered real mechanism of action, being developed relevant regulations, the Register is established producers, is questionable execution control functions of the state; regarding certification in general: the population has a high level of distrust in the process of obtaining any permits, namely that the quality on the certified product, besides a similar situation occurs with the process quality control.

Опис

Ключові слова

органічні продукти, законодавство, сертифікація, маркування, organic products, legislation, certification, marking, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Луцька Т. В. Практичні аспекти розвитку ринку органічної продукції в Україні / Т. В. Луцька // Продовольчі ресурси: зб. наук, праць. Серія : Економічні науки. - К. : ННЦ "ІАЕ", 2014. - №3. - С. 127-131.

Зібрання