Формування інноваційної інфраструктури розвитку інноваційних процесів в аграрному секторі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено сутність поняття «інноваційна інфраструктура». Розкрито ролъ інноваційної інфраструктури в інноваційній системі аграрного сектору. Розглянуто виробничо-технологічну, консалтингову, інформаційну, фінансову, кадрову та збутову складові інфраструктури. Для успішного розвитку інноваційних процесів в аграрному секторі запропоновано створити такі об ’єкти інноваційної інфраструктури, як інноваційні кластери. Проаналізовано основні джерела фінансування інноваційних підприємств, систему підготовки кадрів для високотехнологічного виробництва.

Опис

Ключові слова

інноваційна інфраструктура, інноваційний процес, innovation infrastructure, innovation process, аграрний сектор, складові інноваційної інфраструктури, agricultural sector, components of innovation infrastructure

Бібліографічний опис

Замрига, А. В. Формування інноваційної інфраструктури розвитку інноваційних процесів в аграрному секторі / А. В. Замрига // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 5. – С. 76–81.

Зібрання