Особливості використання синекдохи у малій українській прозі кінця ХХ – початку ХХІ ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядається явище синекдохи як одного із видів вторинної номінації на матеріалі української малої прози кінця ХХ – початку ХХІ століття. Розглянуто теоретичне підґрунтя цього явища, виокремлено основні різновиди використання синекдохи у мовотворчості письменників-постмодерністів, проаналізовано стилістичне навантаження синекдохи The article deals with the phenomenon of synecdoche as one of the types of secondary nomination based on the Ukrainian short prose late XX - early XXI century. The theoretical basis for this phenomenon, determines the main varieties using synecdoche in poetry writers postmodernists, analyzes stylistic synecdoche

Опис

Ключові слова

синекдоха, метонімія, вторинна номінація, кафедра гуманітарних дисциплін, synecdoche, metonymy, secondary nomination

Бібліографічний опис

Приблуда, Л. М. Особливості використання синекдохи у малій українській прозі кінця ХХ – початку ХХІ ст. / Л. М. Приблуда // Літературознавчі студії. - К. : ВПЦ «Київський університет», 2013. – Вип. 39. – Ч. 2. – С. 316-324.

Зібрання