Сезонна динаміка морфофізіологічних параметрів жовтогорлої миші в умовах техногенного забруднення довкілля важкими металами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

На відстані 500 м на південний схід від Трипільської ТЕС (Київська обл.) виявлено підвищений вміст у ґрунтах рухомих форм Pb, Cd, Cr, Ni та Co, що значно (у 3–5 разів) перевищує рівні, характерні для незабрудненої території (Канівський природний заповідник, Черкаська обл.). Виявлено сезонну динаміку морфофізіологіних параметрів особин (самців та самок) жовтогорлої миші. Зареєстровані морфофізіологічні відмінності в осінній період свідчать про генералізовані зміни в організмі мишей внаслідок процесів інтенсифікації метаболізму з ознаками виснаження. On distance of 500 m to the South-West from Tripillya Thermal Power Plant (TPP) (Kyiv region) the raised content in soils of mobile forms Pb, Cd, Cr, Ni and Co was revealed that considerably (3–5 times) exceeds levels for territory of Kaniv Nature Reserve (Cherkassy region). Seasonal dynamics of morphological-physiological indexes of the individuals (males and females) yellow-necked mouse has been revealed. The registered morphological-physiological differences in autumn testify about presence of generalized changes in an organism of the mice as a result of processes of metabolism intensification with exhausting features.

Опис

Ключові слова

кафедра біотехнології і мікробіології, важкі метали, морфофізіологічні параметри, жовтогорла миша, забруднення, heavy metals, morphological-physiological indexes, yellow-necked mouse, pollution, Apodemus flavicollis

Бібліографічний опис

Задира, С. В. Сезонна динаміка морфофізіологічних параметрів жовтогорлої миші в умовах техногенного забруднення довкілля важкими металами / С. В. Задира, Ю. М. Борісов, Д. В. Лукашов // Екологія та ноосферологія. – 2013. – Т. 24, № 1-2. – С. 40-48.

Зібрання