Сучасні підходи до визначення сутності інноваційного менеджменту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Нова методологічна і наукова орієнтація інноваційного менеджменту заснована на якісній своєрідності теоретичного рівня знань і його ролі в багатстві суспільства. При інноваційній направленості економічного зростання моделі створення нового наукового знання і процедури виникнення нових інтелектуальних активів займають значне місце. Тому виникає потреба в трансформації підходів щодо визначення інноваційного менеджменту в сучасних ринкових умовах. The new methodological and scientific orientation of innovative management is based on high-quality originality of theoretical level of knowledge’s and his role in riches of society. At the innovative orientation of the economy growing of model of creation of new scientific knowledge and procedure of origin of new intellectual assets take considerable seat. That is why there is a necessity in transformation of approaches in relation to determination of innovative management in modern markets conditions.

Опис

Ключові слова

інтелектуальні власність, інноваційний менеджмент, управління знаннями, інтелектуальний капітал, інтелектуальні активи, intellectual property, innovation management, knowledge management, intellectual capital, intellectual assets, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Федулова, І. В. Сучасні підходи до визначення сутності інноваційного менеджменту / І. В. Федулова // Економіка проблеми теорії та практики. – Д.: ДНУ, 2007. – Вип. 226. - Т. 3. – С. 703-711.

Зібрання