Автоматична система вибору рекомандованого рішення в системі упраління дифузійного станцією цукрового заводу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Показана реалізація системи. вибору рекомендованого рішення направлених на усунення відхилень технологічного режиму та на покращення показників роботи дифузійного відділення, при цьому виділяються найбільш вагомі рекомендації. Shows the implementation of the system. choice of the recommended solutions to address the deviations of technological regime and to improve the performance of diffusive separation, with the most distinguished tangible recommendations.

Опис

Ключові слова

прийняття рішень, багатокритеріальний вибір, домінуючі критерії, decision making, dominant criteria, multi-criteria selection, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Автоматична система вибору рекомендованого рішення в системі управління дифузійною станцією цукрового заводу / В. М. Сідлецький, І. В. Ельперін, О. М. Пупена, А. П. Ладанюк // Енергетика і автоматика. - 2012. - № 1.

Зібрання