Теоретико-методичні підходи до створення ефективної системи економічної безпеки підприємств харчової промисловості України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

This scientific work is dedicated to study of economic security system of food processing enterprises of Ukraine. The author suggests a methodical approach to establishment of an economic security system of food processing enterprises of Ukraine based on types of economic security centralization and suggests a number of criteria for selecting the best type of economic security system taking into account the specifics of the industrial enterprises. Дана наукова праця присвячена вивченню системи економічної безпеки підприємств харчової промисловості України. Автором запропоновано методичний підхід до побудови системи економічної безпеки харчових підприємств України на основі виділення типів централізації економічної безпеки та запропоновано ряд критеріїв обрання найбільш оптимального типу системи економічної безпеки з урахуванням особливостей підприємств галузі.

Опис

Ключові слова

підприємства харчової промисловості України, економічна безпека підприємства, система економічної безпеки, food processing enterprises of Ukraine, economic security of enterprises, economic security system, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Іванюта, Т. М. Теоретико-методичні підходи до створення ефективної системи економічної безпеки підприємств харчової промисловості України / Т. М. Іванюта // World scientific extent : Collection of scientific articles. – Coventry, United Kingdom : Agenda Publishing House, 2017. – Р. 184–196.

Зібрання