Аналіз статистичних характеристик та прийняття рішень щодо ефективності функціонування технічних систем в середовищі EXCEL

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті обґрунтовується вдосконалення методики аналізу статистичних даних щодо визна¬чення переваг альтернатив рішень з урахуванням чутливості отриманих результатів. In the article the improvement of methods of statistical data analysis to determine the benefits of alterna¬tive solutions with regard to the sensitivity of the results.

Опис

Ключові слова

статистика, технічні системи, аналіз, теорія ймовірності, експеримент, statistics, technical systems, analysis, probability theory, experiment

Бібліографічний опис

Білецький, І. М. Аналіз статистичних характеристик та прийняття рішень щодо ефективності функціонування технічних систем в середовищі EXCEL / І. М. Білецький, В. М. Нигора // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. - 2012. - № 6 (177), Ч. 2. - С. 218-222.

Зібрання