Стратегія соціального контракту: держава-підприємство-людина

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті обґрунтовано, що досягнення сталого соціально-економічного розвитку в умовах формування громадянського суспільства та домінанти соціального вектору стає можливим на основі використання стратегії соціального контракту між державою, підприємствами та людиною. Визначено склад та зміст інституційних елементів, що формують підґрунтя соціального контракту. Запропоновано стратегію забезпечення адресності соціальних допомоги.The problem of social partnership as belonging to society is one of the sharpest for modern Ukraine. Social security is a consequence of realization of a basic right of belonging to society, the right of participation and inclusion in social and economic life. Purpose is to explore institutional procedures and structures of the social contract formation strategy directed on realization of the address principle of social benefit granting. Results. The achievement of sustained socio-economic development in the conditions of civil society formation and the social contract dominant becomes possible on the basis of the agreement development strategy usage between the government – corporation – person is proved in the article. The structure and the contents of institutional elements, which form the basis of the social contract, are defined. Conclusion. Offered strategy of the social contract formation realization will provide achievement of the maximum addressing of the social benefit. Efficiency of strategy in many respects is defined by obligatory stimulation of households offer system.

Опис

Ключові слова

соціальне партнерство, добробут, інституційна процедура, соціальна політика, соціальний контракт, social partnership, welfare, institutional procedure, social policy, social contract, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Бурлуцький, С. В. Стратегія соціального контракту: держава-підприємство-людина / С. В. Бурлуцький, С. В. Бурлуцька // Економічний часопис-ХХІ. – 2013. – № 9–10 (1). – С. 91–95.

Зібрання