Склад організмів активного мулу при очищенні вуглеводневмісних стічних вод та стоків агропромислового комплексу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено біоценоз організмів аеробного активного мулу, який використовується для біохімічного очищення вуглеводневмісних стоків і стічних вод агропромислового комплексу. В процесі біоочищення вуглеводневмісних стічних вод активний мул характеризувався значною різноманітністю найпростіших за видовим складом при невеликому кількісному переважанні одного з видів. Результати проведених досліджень свідчать про те, що для окиснення вуглеводневмісних стічних вод не потрібна присутність усіх можливих представників аеробного активного мулу, оскільки до даного виду забруднення можуть пристосуватися лише специфічні організми, які будуть окиснювати нафтопродукти, але цей процес відбувається з меншою швидкістю, ніж при очищенні забруднень стоків агропромислового комплексу. The biocenose of organisms of aerobic active sludge, which is used for biochemical purification of hydrocarbon sewage and sewage of agro-industrial complex, is investigated. In the process of bio-clearing of hydrocarbon sewage, active sludge was characterized by a large variety of protozoa species in species with a small quantitative prevalence of one species. The results of the conducted research indicate that for the oxidation of hydrocarbon-containing wastewater does not require the presence of all possible representatives of aerobic active sludge, since only specific organisms that will oxidize petroleum products can adapt to this type of pollution, but this process takes place at a lower rate than when purification Pollution of the sinks of the agro-industrial complex.

Опис

Ключові слова

стічна вода, хімічне споживання кисню, аеротенк, аеробний активний мул, sewage, chemical oxygen consumption, aerotank, aerobic active sludge, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Склад організмів активного мулу при очищенні вуглеводневмісних стічних вод та стоків агропромислового комплексу / О. І. Семенова, Н. О. Бублієнко, Т. О. Шилофост, Л. Р. Решетняк // Продовольчі ресурси. – 2018. – № 10. – С. 237–242.

Зібрання