Особливості нормування обігових засобів хлібопекарських підприємств в умовах змінного попиту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Вивчено особливості управління та нормування обіговими засобами на підприємствах хлібопекарської промисловості, оцінено можливості створення умов для більш ефективного акумулювання та управління обіговими засобами. Проаналізовано основні методики нормування та поповнення обігових засобів хлібопекарських підприємств з визначенням їх відповідності сучасним вимогам The analysis of the basic components of circulating assets of baking plants is conducted, it is designated major factors which influence process to formation elements of circulating assets. Their is grouped turnaround assets by a principle share become frequent in total of turnaround assets and their role at the enterprise

Опис

Ключові слова

елементи оборотних засобів, обсяг оборотних засобів, виробничі запаси, нормування запасів, elements of turnaround assets, amount of turnaround assets, industrial stocks, densities of turnaround assets, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Шереметинська, О. В. Особливості нормування обігових засобів хлібопекарських підприємств в умовах змінного попиту / О. В. Шереметинська // Наукові праці НУХТ. – К. : НУХТ, 2009. - № 3. – С. 117-119.

Зібрання