Планування податкових платежів підприємства та його удосконалення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядаються питання розробки плану податкових платежів на підприємстві, особливостей здійснення цього процесу в сучасних умовах кризової економіки в Україні. Визначаються основні напрямки удосконалення цього процесу з метою задоволення потреб підприємства в фінансових ресурсах, джерела їх збільшення. In the article questions of working out of the plan of tax payments at the enterprise, features of performance of this process in present conditions of crisis economy in Ukraine are considered. The basic directions of improvement of this process for the purpose of satisfaction of requirements of the enterprise in financial resources, sources of their increase are defined.

Опис

Ключові слова

податкова система, податкові платежі підприємства, податкова політика, фінансові ресурси, tax system, payments of company, tax policy, financial resources

Бібліографічний опис

Литвиненко, Я. В. Планування податкових платежів підприємства та його удосконалення / Я. В. Литвиненко, Т. Є. Литвиненко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал. – 2010. – Т. 1, № 5. – С. 90–93.

Зібрання