Вищі жіночі курси – складова системи вищої гуманітарної освіти України ( іі пол. ХІХ – поч. ХХ ст.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглядається історія створення та діяльності Вищих жіночих курсів як складова системи вищої гуманітарної освіти. Охарактеризовано організацію їх роботи, діяльність викладацького складу, становлення навчального процессу, склад слухачок, висвітлено процес еволюції прав Вищих жіночих курсів, досліджено викладання українознавчих дисциплін. The article discusses the history of formation and activities of the Higher women’s courses as part of system of higher humanitarian education. Characterized the organization of their work, activities of teaching staff, the development of the educational process, structure of listeners, lighted up the evolution of rights of Higher women’s courses, investigated teaching Ukrainian science disciplines.

Опис

Ключові слова

вищі жіночі курси, викладачі, гуманітарна освіта, курсистки, навчальна програма, професори, статут, фемінізм, царський уряд, кафедра гуманітарних дисциплін, Higher women's courses, teachers, scholarship, student, curriculum, professors, charter, feminism, tsarist government

Бібліографічний опис

Левицька, Н. М. Вищі жіночі курси – складова системи вищої гуманітарної освіти України ( ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) / Н. М. Левицька // Університет : науковий історико-філософський журнал. – 2011. – № 5. – С. 69-76.

Зібрання