Вирощування водоростей для отримання біодизелю в модельному ставку, сконструйованому біотехнологічним осадженням карбонату кальцію

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Виробництво біодизелю з водоростей є актуальним напрямком розвитку альтернативних джерел енергії. Однак вирощування водоростей у штучних ставках або в біореакторах є економічно недоцільним для масштабного виробництва біодизелю через високу вартість виготовлення, експлуатації біореакторів і конструювання ставків з геомембранами для вирощування аквакультури. Показано можливість використання штучних ставків, сконструйованих за методом біотехнологічного осадження карбонату кальцію, для вирощування зелених водоростей Chlorella sorokiniana.

Опис

Ключові слова

уреаза-продукуючі бактерії, urease-producing bacteria, біотехнологічне осадження карбонату кальцію, biotechnological deposition calcium carbonate, ставок, водорості, pond, algae, biodiesel, біодизель, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Стабніков, В. П. Вирощування водоростей для отримання біодизелю в модельному ставку, сконструйованому біотехнологічним осадженням карбонату кальцію / В. П. Стабніков // Наукові праці НУХТ. – 2015. – Т. 21, № 5. – С. 22–26.

Зібрання