Визначення привабливості зарубіжних ринків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто проблему вибору міжнародного ринку, який найбільш повно відповідає цілям зовнішньоекономічної діяльності фірми, та методичні підходи щодо оцінки привабливості зарубіжних ринків в сучасних умовах функціонування українських суб’єктів міжнародного маркетингу. The problem of the choice of the international market, that corresponds to the foreign economic activity of the firm in the most complete way, and the methodical points of view on the evaluation of the attractiveness of the foreign markets in the modern conditions of the functioning of the Ukrainian subjects of international marketing are considered.

Опис

Ключові слова

зарубіжні ринки, ранжування, експертні оцінки, вибір зарубіжних ринків, foreign markets, arrangement in size order, expert grader, choice of foreign markets, кафедра маркетингу

Бібліографічний опис

Крайнюченко, О. Ф. Визначення привабливості зарубіжних ринків / О. Ф. Крайнюченко, Т. Г. Бєлова, Н. П. Скригун // Наукові праці НУХТ. – К: НУХТ, 2006. – № 19, Ч. 1. – С. 22-24.

Зібрання