Культурологічний підхід до формування особистості майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті автором розглянута проблема культорологічного підходу до формування особистості майбутнього фахівця в педагогіці та певні шляхи її вирішення.
In the article the author disclosed the problem of cultural approach to forming of personality of a future specialist in pedagogics and certain ways of its decision.

Опис

Ключові слова

професійна підготовка, professional training, культорологічний підхід, cultural approach, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Зібрання