Середньовічне місто як рушійна сила розвитку харчових технологій.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У даній статті розкривається роль міст як ініціатора розвитку харчових технологій та колиски харчової промисловості. Виділено основні фактори розвитку, проаналізовано роль міст у трансформації та експорті харчових технологій. Окремий акцент зроблено на формуванні міської харчової культури як елементу глобалізаційних процесів у середньовіччі. This paper is devoted to the role of the medieval city as a catalyst for the development of food technologies and the cradle of the food industry. The basic factors of development and the role of cities in transformation and export of food technologies were subscribed. A special focus is made on the formation of urban food culture as an element of the globalization processes in the Middle Ages.

Опис

Ключові слова

кафедра гуманітарних дисциплін, medieval city, середньовічне місто, craft guild, реміснича гільдія

Бібліографічний опис

Левицька, Н. Середньовічне місто як рушійна сила розвитку харчових технологій / О. Коцюбанська, Н. Левицька // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць. - К., 2015. - Випуск 103. - С. 13-16.

Зібрання