Класифікація бізнес-процесів на промислових підприємствах: теоретичні аспекти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведені основні класифікації бізнес-процесів за ознаками та видами процесів на підприємствах. Здійснено теоретичне дослідження класифікацій бізнес-процесів промислового підприємства. The basic classifications of business processes by signs and types of processes in the enterprises are given. Theoretical research of classifications of business processes of the industrial enterprise is carried out.

Опис

Ключові слова

бізнес-процес, класифікація, промислове підприємство, business process, classification, industrial enterprise, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Лисенко, О. А. Класифікація бізнес-процесів на промислових підприємствах: теоретичні аспекти / О. А. Лисенко // Університетські наукові записки : науковий часопис. – Хмельницький, 2013. – №2(46). – С. 190-197.

Зібрання