Аналітичний огляд методологічних підходів до опису бізнес-процесів на підприємствах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуті основні методологічні підходи до опису бізнес-процесів на під-приємствах. Проведений аналіз сучасних програмних продуктів, що розроблені на основі затверджених стандартів та нотацій опису бізнес-процесів. The basic methodological approaches to description of business processes on en-terprises is considered. The analysis of existent programming products, which are de-veloped on the basis of the ratified standards and notations of description of business processes is conducted.

Опис

Ключові слова

методологія, бізнес-процес, опис, програмний продукт, підприємство, методология, бизнес-процесс, methodology, business process, description, software product, enterprise, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Череп, А. В. Аналітичний огляд методологічних підходів до опису бізнес-процесів на підприємствах / А. В. Череп, О. А. Лисенко // Вісник Криворізького економічного інституту КНЕУ : зб. наук. пр. – Кривий Ріг, 2011. – № 3 (27). –С. 82-86.

Зібрання