Проблеми формування стратегічного потенціалу підприємства в сучасним умовах господарювання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто сучасні проблеми формування стратегічного потенціалу вітчизняних підприємств. Визначено особливості формування ресурсного потенціалу, можливостей розвитку та компетенцій в умовах кризових явищ. The modern problems of formation of strategic potentiality of enterprises in our country are examined. The special features of formation of resource potentiality, the opportunities of the development and competences in the crisis are determined.

Опис

Ключові слова

підприємство, стратегічний потенціал, ресурси, можливості, компетенції, enterprise, strategic potentiality, resources, opportunity, competences, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Рябенко, В. В. Проблеми формування стратегічного потенціалу підприємства в сучасним умовах господарювання / В. В. Рябенко // Науковий вісник Національного гірничого університету. Тематичний випуск : Економіко-правові умови діяльності підприємств. – 2011. – С. 139-142.

Зібрання