Моделювання динамічних процесів у кулькових радіально-поршневих насосах гідрооб`ємних передач транспортних машин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

машинознавство

Анотація

Створено універсальну математичну модель динамічних процесів у насосі радіально-поршневоі гідромашини з кульковими поршнями. Встановлено закон зміни тиску з урахуванням його закидів у циліндрах насоса. Знайдено механізм формування в законі руху статора насоса. A universal mathematical model of dynamic processes in the Radial-porshnevoi Hydraulic pistons with ball. Determined the variation of pressure considering its accusations of cylinders pump. Found mechanism of the law of motion of the stator pump.

Опис

Ключові слова

динамічний процес, dynamic process, гідрооб'ємна передача, hydraulic transmission, радіально-поршнева гідромашина, radial-piston hydraulic machines, статор насоса, stator pump, кулька-поршень, ball-piston, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Шатохін, В. В. Моделювання динамічних процесів у кулькових радіально-поршневих насосах гідрооб`ємних передач транспортних машин / В .В. Шатохін, О. О. Серьогін // Машинознавство. - 2007. - № 10. - С. 3-9.

Зібрання