Фінансова надійність і фінансова стійкість страховиків

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі досліджуються фінансова надійність і фінансова стійкість страхових компаній. Дано власне визначення понять фінансова стійкість, фінансова надійність. Систематизовано основні фактори впливу на показники діяльності страховика. The problem of financial state stability and financial reliability of an insurance company is studied. Notations of financial stability and financial reliability are introduced. It is systemized the main factors influencing on activity coefficients of an insurance company.

Опис

Ключові слова

чинники впливу, надійність страховика, фінансова стійкість, платоспроможність, ліквідність, factors of influence, reliability of an insurer, financial stability, paying capacity, liquidity, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Шірінян, Л. В. Фінансова надійність і фінансова стійкість страховиків / Л. В. Шірінян // Актуальні проблеми економіки. – 2007. – № 9 (75). – С. 173-178

Зібрання