П. В. Копнін та формування методологічних принципів наукового дослідження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Стаття присвячена комплексному розгляду проблеми розвитку культури наукового мислення в контексті творчості українських мислителів другої половини ХХ століття. Визначаються умови її позиціонування в працях П. В. Копніна. Article dedicated to the complex review of the problem developments culture the scientific mind in context of works philosopher’s a second part of XX century. Also studies the premises of positioning in the work’s of P. V. Copnin.

Опис

Ключові слова

логіка науки, раціональність, наукове знання, методологія науки, scientific lodgic, rationality, scientific knowledge, methodology of science, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Клочков, І. В. П. В. Копнін та формування методологічних принципів наукового дослідження / І. В. Клочков // Мультиверсум : Філософський альманах. – 2010. - Вип. 3(91). – С. 197–207.

Зібрання