Роль логістичних систем в процесі управління виробничими запасами хлібопекарських підприємств

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто теоретичні те методичні підходи до використання логістичних систем для покращення ефективності управління виробничими запасами на підприємствах хлібопекарської промисловості. Визначено переваги та недоліки існуючих логістичних систем та можливість і доцільність їх використання на хлібопекарських підприємствах Is considered the theoretical and methodical approaches to use logistic systems for improvement of efficiency of management by industrial stocks at the enterprises of baking of an industry. The opportunity both expediency of their use and adaptations to the baking enterprises is determined advantages and defects existing of logistic systems

Опис

Ключові слова

логістичні системи, "тягнучі логістичні системи", виробничі запаси, матеріальні потоки, logistic system, "pulling logistic system", industrial stocks, material flows, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Шереметинська, О. В. Роль логістичних систем в процесі управління виробничими запасами хлібопекарських підприємств / О. В. Шереметинська // Актуальні регіональні проблеми економіки, права, управління і соціальної сфери : вісник наукових досліджень. – Вінниця : ВФЕУ, 2009. – Вип. 11. – С. 77–84.

Зібрання