Цитович Микола Мартиніанович – фундатор теорії підприємницького прибутку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуто життєвий шлях українського економіста, фінансиста, громадського діяча та ректора Київського університету М. Цитовича. Особливу увагу приділено рокам його навчання та праці в Київському університеті. Визначено наукові інтереси вченого, пов'язані з теорією про підприємницький прибуток, і внесок у розвиток економічної науки. The article considers the life path of the Ukrainian economist, financier, public figure and the rector of Kyiv University – Mykola Tsytovych. Special attention is paid to the years of his studies and working at Kiev University. The research interests of the scientist are determined related to the theory of enterprise profit along with his contribution into the development of economic science.

Опис

Ключові слова

М. Цитович, підприємницький прибуток, монопольний прибуток, рента, теорія підприємницького прибутку, Н. Цитович, Университет св. Владимира, M. Tsytovych, University named after St. Volodymyr, enterprise profit, monopoly profit, rent, theory of enterprise profit, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Юхименко П. І. Цитович Микола Мартиніанович – фундатор теорії підприємницького прибутку / П. І. Юхименко, С. В. Бойко // Актуальні проблеми економіки. - 2012. - № 2. - С. 31-40.

Зібрання