Удосконалення технології виробництва комбікормів з використанням ефіроолійної сировини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наукова розробка присвячена підвищенню ефективності комбікормової продукції за рахунок наукового обґрунтування доцільності застосування нетрадиційної сировини та удосконаленню технології виробництва комбікормів на основі ефіроолійної рослинної сировини з лікарськими властивостями. Scientific design is devoted to improving the efficiency of animal feed products through the scientific rationale for the use of alternative raw materials and improvement of feed production technology based on ethereal herbal products with medicinal properties.

Опис

Ключові слова

ефіроолійні рослини, висівки гранульовані, технологія, technology, ethereal plants, sifting granular, кафедра технології зберігання і переробки зерна

Бібліографічний опис

Євтушенко, О. О. Удосконалення технології виробництва комбікормів з використанням ефіроолійної сировини / О. О. Євтушенко, О. І. Шаповаленко // Науково-технічні розробки та інноваційні технології - 4-те вид. доп. - К. : НУХТ, 2011. - С. 140.

Зібрання