Методичні засади обґрунтування стратегічних підходів до змін бізнес-процесів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Запропоновано для здійснення змін використовувати запобіжну трансформацію бізнес-процесів. Вибір того чи іншого методу змін бізнес-процесів доцільно здійснювати за допомогою запропонованої стратегічної сітки змін процесу. It is proposed to use the preventive business-process' transformation for changes-making. The choice of one or another method of business-process' changing is advisable to make with the usage of the submitted strategic net of process's changes.

Опис

Ключові слова

зміни, бізнес-процеси, реінжиніринг, соціально-технічне конструювання, стратегічна сітка змін, changes, business process, reengineering, socio-technical construction, strategic net of changes, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Стахурська, С. А. Методичні засади обґрунтування стратегічних підходів до змін бізнес-процесів / С. А. Стахурська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук. ред. І. Г. Манцуров. - К., 2014. - Вип. 4 (155). - С. 91–94.

Зібрання