Фінансово-економічні аспекти безпеки продовольчого ринку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У роботі висвітлено основні складові та особливості фінансово-економічної безпеки продовольчого ринку. Так, проаналізовано понятійно-категоріальний апарат досліджуваних термінів, фактори впливу, економічні умови та принципи формування безпеки продовольчого ринку; досліджено ключові напрями, методи державної політики в сфері дотримання фінансово-економічної безпеки продовольчого ринку; вивчено та узагальнено структуру та складові механізму, а також загрози та потенційні можливості підвищення рівня фінансово-економічної безпеки продовольчого ринку.

Опис

Ключові слова

страхування, безпека продовольчого ринку, харчова промисловість, конкурентоспроможність підприємства, ефективність, кафедра фінансів, insurance, food market security, food industry, competitiveness of enterprise

Бібліографічний опис

Арич, М. І. Фінансово-економічні аспекти безпеки продовольчого ринку / М. І. Арич, А. Г. Олексин // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Економіка. – 2021. – № 21 (49). – С. 42–47.

Зібрання