Концептуальна модель розвитку об’єктів аграрної сфери економіки України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті розглянуті питання розвитку підприємств аграрної сфери економіки на рівні регіону. Запропонована модель, яка дозволяє прогнозувати стан об’єкта по етапах розвитку. In the article questions of development of enterprises of agrarian sphere of economy at the region level are considered. Model which allows forecasting the state of object on the stages of development is offered.

Опис

Ключові слова

інвестиційний проект, investment project, розвиток, аграрна сфера, інвестиції, модель, development, model, agrarian sphere, investments, кафедра міжнародної економіки

Бібліографічний опис

Гуткевич, С. О. Концептуальна модель розвитку об’єктів аграрної сфери економіки України / С. О. Гуткевич // Інтелект ХХІ. – 2012. - № 3-4.

Зібрання