Наукове обґрунтування параметрів пристроїв дозування і фасування пластичних харчових продуктів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Представлено методику науково обґрунтованого визначення параметрів функціонального модуля дозування і фасування пластичних продуктів у споживчу тару з врахуванням реологічних характеристик продукції, структури пристрою та режимів дозування і фасування. Отримані результати можуть будуть використані для розробки нових високопродуктивних дозаторів поршневого типу для пластичних харчових продуктів, а також під час модернізації існуючих. Method of the scientifically grounded determination of parameters of the functional module of dosage and packing of plastic products in a consumer container taking into account rheological products, structure of device and methods of dosage, and packing was presented. The got results will be used for development of new highly productive metering devices of piston type for plastic food products, and also during modernization of existing.

Опис

Ключові слова

об’ємний спосіб дозування, мірний циліндр, пластична продукція, дозатор поршневого типу, фасування, volumetric dosing method, measuring cylinder, pasty products, metering piston type, pre-packing, кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, кафедра мехатроніки та пакувальної техніки, кафедра ділової іноземної мови та міжнародної комунікації

Бібліографічний опис

Токарчук, С. В. Наукове обґрунтування параметрів пристроїв дозування і фасування пластичних харчових продуктів / С. В. Токарчук, О. М. Гавва, О. В. Клімова // Наукові праці НУХТ. - 2012. - № 43. – С. 101 – 106.

Зібрання