Інноваційні цикли розвитку підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Модель інноваційного розвитку підприємства розглядається з позиції законів і закономірностей синергетичного розвитку, а також за допомогою еволюційної моделі життєвого циклу розвитку підприємства. Model of Innovation Development Company is considered from the standpoint of the laws and patterns of synergistic development, as well as through an evolutionary model of life-cycle development.

Опис

Ключові слова

інноваційні цикли, інноваційний розвиток, інновації, innovation cycles, innovative development, innovation, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Федулова, І. В. Інноваційні цикли розвитку підприємства / І. В. Федулова // Реформування економіки України: стан та перспективи : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 листопада 2008 р. – К.: МІБО КНЕУ, 2008. – С. 162-165.

Зібрання