Ситуационное координирование подсистем технологических комплексов непрерывного типа

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статье рассматривается метод эффективного управления технологическим комплексом непрерывного типа, в котором соединены процедуры ситуационного и координирующего управлений для повышения эффективности функционирования технологического комплекса. Метод позволяет также оперативно оценивать множество состояний функционирования технологического комплекса и его подсистем. The paper considers a method of effective management of technological complex of continuous type, which combines situational procedures and coordinating methods to improve the functioning of the technological complex. The method also allows quickly assess the functioning set of the technological complex state and its subsystems.

Опис

Ключові слова

принципы координации, подсистемы технологического комплекса, ситуационное управление, функция цели, principles of coordination, subsystem of technology complex, situational control, function purpose, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, кафедра інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки

Бібліографічний опис

Ладанюк, А. П. Ситуационное координирование подсистем технологических комплексов непрерывного типа / А. П. Ладанюк, Д. А. Шумигай, Р. О. Бойко // Міжнародний науково-технічний журнал «Проблемы управления и информатики». – Київ: Інститут кібернетики ім. В.М.Глушкова, серпень 2013. – С. 117 – 122.

Зібрання