Здоров’я як чинник соціально-економічного розвитку країни: інтегрований підхід

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено багатоаспектність категорії «здоров’я» та запропоновано інтегрований підхід до дослідження особливої ролі здоров’я у забезпеченні соціально-економічного розвитку країни. Сформовано біосоціо-економічну модель здоров’я з урахуванням економічної компоненти. Проаналізовано існуючи системи показників для оцінки суспільного здоров’я з позиції впливу на економічне зростання країни. Досліджено залежність ВВП країни від тривалості життя, кількості померлих, а також залежність зміни ВВП країни від природного приросту/скорочення населення. Запропоновано зміну концепції державної освіти щодо зміцнення здоров’я населення як тріади: виховання у дитинстві – освіта в школі та закладах вищої освіти – просвіта у зрілому віці.

Опис

Ключові слова

здоров’я, модель здоров’я, інтегрований підхід, показники здоров’я, економічне зростання, health, health model, integrated approach, health indicators, economic growth, кафедра економічної теорії

Бібліографічний опис

Кундєєва, Г. О. Здоров’я як чинник соціально-економічного розвитку країни: інтегрований підхід / Г. О. Кундєєва, О. М. Соломка // Інтелект ХХІ. – 2019. –№ 6. – С. 105-110.

Зібрання