Системний аналіз задач управління цукровим виробництвом в класі організаційно-технічних систем

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проаналізовано сучасний стан та проблеми цукрових підприємств, а також розглянуті основні тенденції розвитку інформаційних технологій на підприємствах цукрової промисловості. The present state and problems of the sugar companies, and covers the key trends in information technology in enterprises sugar industry are analyzed.

Опис

Ключові слова

цукрове підприємство, стратегічне управління, оцінка ефективності, sugar company, strategic management, evaluation of the effectiveness, кафедра автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління

Бібліографічний опис

Прокопенко, Т. О. Системний аналіз задач управління цукровим виробництвом в класі організайіцно-технічних систем / Т. О. Прокопенко, А. П. Ладанюк // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2012. - № 5/3(59). – С. 41–44.

Зібрання