Висококонцентровані стоки найдоцільніше очищати метановим бродінням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Метанове бродіння доцільно використовувати в технології очистки стічних вод, особливо концентрованих стоків харчової промисловості. До переваг цього методу відносять низьке енергоспоживання процесів анаеробного очищення, високі навантаження (до 10 кг ХСК/м3 добу при 30 С), держання метану як енергоносія (на кілограм ХСК утворюється 0,26-0,34 м3 метану), невелика кількість надлишкового мулу, що дає можливість застосування модулів доочищення. Ступінь очищення при цьому становить 99% до побутових висококонцентрованих стічних вод. Methane fermentation should be used in waste water treatment, especially concentrated waste food. The advantages of this method include low power processes of anaerobic treatment, high pressure (up to 10 kg HSK/m3 day at 30 C), holding methane as an energy (per kg COD formed 0,26-0,34 m3 methane), a small amount of excess sludge that enables application modules purification. The degree of purification in this case is 99% for household highly concentrated wastewater.

Опис

Ключові слова

метанове бродіння, біодеструкція, анаеробний процес, рециркуляція, анаеробна ферментація, активний мул, кислотна та метанова фаза бродіння, methane fermentation, biodegradation, anaerobic processes, recycling, anaerobic fermentation, activated sludge, acid and methane fermentation phase, кафедра екологічної безпеки та охорони праці

Бібліографічний опис

Малюжко, О. В. Висококонцентровані стоки найдоцільніше очищати метановим бродінням / О. В. Малюжко, А. И. Салюк, Г. О. Нікітін // Харчова і переробна промисловість. - 2002. - № 3. - С. 31-32.

Зібрання