Теоретичні аспекти розвитку та оцінки трудового потенціалу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті визначена економічна та соціальна сутність трудового потенціалу; проведено порівняльний аналіз основних якісних характеристик трудового потенціалу.
Іn the article is certain economic and social essence of labour potential; the comparative analysis of basic high-quality descriptions of labour potential is conducted.

Опис

Ключові слова

трудовий потенціал, arelabour potential, конкурентоспроможність трудового потенціалу, кадри, освіта, професіоналізм, competitiveness of labour potential, shots, education, professionalism, кафедра обліку і аудиту

Бібліографічний опис

Михайленко, О. В. Теоретичні аспекти розвитку та оцінки трудового потенціалу / О. В. Михайленко // Проблеми системного підходу в економіці. - 2010. - Том 1, № 13.

Зібрання