Сучасні тенденції інтеграції та концентрації в хлібопекарській галузі України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Розглянуто сучасні тенденції інтеграції та концентрації виробництва на ринку хлібопродуктів України. Встановлено, що для консолідації факторів зовнішнього і внутрішнього середовища функціонування підприємств найбільш ефективним є використання механізму інтеграції та створення інтегрованих об єднань. The modem tendencies of integration and concentration of production are considered at the market of bread of Ukraine. It is set that for consolidation of factors of external and internal environment of functioning of enterprises most effective is the use of mechanism of integration and creation of computer-integrated associations.

Опис

Ключові слова

хлібопекарська галузь, концентрація, інтеграція, об’єднання, integration, baking industry, concentration, association, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Скопенко, Н. С. Сучасні тенденції інтеграції та концентрації в хлібопекарській галузі України / Н. С. Скопенко, О. А. Стретович // Наукові праці. - Одеса, 2010. - Т. 1, Вип. 38. - С. 420-424.

Зібрання