Типологічні ознаки метонімічних перенесень у мовосвіті письменників-постмодерністів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті описано типологічні ознаки метонімічних перенесень у сучасній українській художній прозі. Схарактеризовано лакальний, атрибутивний, казуальний та темпоральний типи метонімічного перенесення. The article describes the typological features of metonymic transfers in modern Ukrainian fiction. Local, attributive, casual and temporal types of metonymic transfer are characterized.

Опис

Ключові слова

сучасна українська художня проза, письменники-постмодерністи, вторинна номінація, метонімія, метонімічне перенесення, modern Ukrainian fiction, postmodern writers, secondary nomination, metonymy, metonymic transfer, кафедра гуманітарних дисциплін

Бібліографічний опис

Приблуда, Л. М. Типологічні ознаки метонімічних перенесень у мовосвіті письменників-постмодерністів / Л. М. Приблуда // Virtus. – 2021. – № 53. – С. 68–71.

Зібрання