Методичні підходи до управління бізнес-процесами підприємств сфери послуг

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

В статті розглянуті та узагальнені методичні підходи до управління бізнес-процесами підприємств, з урахуванням особливих характеристик підприємств сфери послуг. In the article going is considered and generalized the business processes methods management, taking into account distinctive descriptions of service enterprises.

Опис

Ключові слова

бізнес-процес, реінжиніринг бізнес-процесів, безперервний менеджмент бізнес-процесів, busyness-process, busyness-process reengineering, continuing busyness-process management, кафедра економіки і права

Бібліографічний опис

Луцька, Т. В. Методичні підходи до управління бізнес-процесами підприємств сфери послуг / Т. В. Луцька // Агросвіт- 2011. - № 4 - С. 68-73.

Зібрання