Дослідження структури та властивостей біотехнологічного колагенвмісного препаратату

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Шкіряне виробництво є одним із потужних джерел утворення значних ресурсів колагенвмісних матеріалів, ефективна переробка яких і подальше використання одержаних продуктів мають величезне значення для різних сфер діяльності людини та екології навколишнього середовища. Серед актуальних напрямів використання колагенвмісних матеріалів можна виділити одержання протеїново-жирових добавок та емульсій, желатину, структурова- них продуктів (типу екструдату, чипсів), багатофункціональних препаратів для харчової, парфумерно-косметичної та легкої промисловості, медицини, ветеринарії, зоотехнії тощо. Досліджено новий вітчизняний колагенвмісний препарат, одержаний біо- технологічним шляхом з недублених відходів шкіряного виробництва (вихідна сировина — шкури великої рогатої худоби у вигляді високомолекулярного очищеного волокнистого продукту). Оскільки вміст токсичних елементів у препараті менший за гранично допустимий рівень, а мікробіологічні дослідження вказують на відсутність патогенної мікрофлори, його можна віднести до нетоксичних та екологічно чистих продуктів.

Опис

Ключові слова

біотехнологічний препарат, biotechnological drug, колагенвмісні відходи виробництва, collagen-containing production waste, хімічний аналіз, chemical analysis, мікроскопічні та ІЧ-спектроскопічні дослідження, microscopic and IR spectroscopic studies

Бібліографічний опис

Андрєєва, О. А. Дослідження структури та властивостей біотехнологічного колагенвмісного препаратату / О. А. Андрєєва, Л. А. Майстренко, А. В. Ніконова // Наукові праці НУХТ. – 2018. – Т. 24, № 5. – С.38–43.

Зібрання