Вплив іноземного капіталу на банківську систему України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено ризики збільшення іноземного капіталу у банківській системі України, розкрито критерії їх видової класифікації. Визначено стадії проникнення іноземного капіталу у банківську систему України як ключовий фактор при застосуванні методів регулювання присутності іноземного капіталу у банківській системі. The risk of foreign capital in the banking system of Ukraine increasing is investigated, the criteria of risk species classification described. Definition of the stages of penetration of foreign capital into the banking system of Ukraine as a key factor in applying the methods of regulation of foreign capital into the banking system.

Опис

Ключові слова

іноземний капітал, банківська система, ризик, стадія проникнення капіталу, капіталізація, foreign capital, banking system, risk, stage of capital penetration, capitalization, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Чигринець, О. А. Вплив іноземного капіталу на банківську систему України / О. А. Чигринець // Збірник наукових праць ДЕТУТ. - 2011. - Вип. 17.

Зібрання