Ринки страхування життя та здоров’я: оцінка конкурентоспроможності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено конкурентоспроможність ринків страхування життя та здоров’я на основі розрахунку показників ємності (проникнення), рівня страхових виплат, а також щільності страхових премій і виплат. Метою статті є оцінка стану й динаміки розвитку конкуренції на вітчизняному ринку страхування, у т. ч. на ринку страхування життя (life), non-life-страхування, ринку страхування здо ров’я, зокрема ринку медичного страхування (безперервного страхування здоров’я), страхування здоров’я на випадок хвороби та ринку страхування медичних витрат. Інформаційною базою дослідження слугували офіційні дані Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України та Державної служби статистики України. Встановлено, що ємність (проникнення) ринку страхування, в т. ч. non-life і страхування здоров’я на випадок хвороби, у ВВП знижується. Визначено, що середня страхова премія та виплати на одну особу та на один страховий договір зростали практично для всіх досліджуваних видів страхування.

Опис

Ключові слова

страхування життя, медичне страхування, конкурентоспроможність, страхування здоров’я, ємність, щільність, insurance, life, health, medical insurance, competitiveness, density, penetration, кафедра фінансів

Бібліографічний опис

Арич, М. І. Ринки страхування життя та здоров’я: оцінка конкурентоспроможності / М. І. Арич, Ю. М. Кулинич, М. М. Левон // Фінанси України. – 2020. – № 7. – C. 116–128.

Зібрання