Дослідження впливу різних технологічних факторів на якість емульсій для пряників з використанням житньо-солодового екстракту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Досліджено вплив житньо-солодового екстракту, тривалості диспергування і масової частки вологи в емульсії на дисперсність емульсій для заварних пряників і їх стійкість до розшарування. Розроблено оптимальний технологічний режим приготування емульсій з використанням житньо-солодового екстракту.
Influence of a rye malt extract, duration of dispergation and moisture content in emulsion on dispersiveness of the emulsions for scalded gingerbread and their resistance stratification have been investigated. The optimum technological mode of preparation of emulsions with use of a rye malt extract is developed.

Опис

Ключові слова

стійкість до розшарування, resistance stratification, житньо-солодовий екстракт, вологість, температура емульсії, rye malt extract, moisture content, temperature of emulsion, кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Бібліографічний опис

Дробот, В. І. Дослідження впливу різних технологічних факторів на якість емульсій для пряників з використанням житньо-солодового екстракту / В. І. Дробот, Д. Ю. Ігнатченко, А. Д. Прокопенко // Наукові праці НУХТ. – 2008. - № 25. – С. 113-115.

Зібрання