Негативний вплив неякісної електроенергії на собівартість продукції в харчовій промисловості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Показано вплив неякісної напруги на електромагнітні та технологічні втрати, що проявляється у зростанні втрат потужності та енергії, зменшенні терміну служби обладнання, технологічних збитках, що включають в себе зменшення продукції, зниження якості продукції, випуск неякісної продукції. Таким чином, відхилення напруги є однією з найважливіших проблем в системах електропостачання промислових підприємств. Її вирішення є пріоритетним завданням при проектуванні систем електропостачання. Розглянуто шляхи підвищення ефективності харчових виробництв за рахунок зниження технологічних втрат, викликаних неякісною напругою. Запропоновано спосіб підвищення якості напруги. Найперспективнішим є метод регулювання шляхом дії на напругу і на реактивну потужність.
The shown influence of off-grade tension is on electromagnetic and technological losses. The decline of quality of electric power shows up in the increase of losses of power and energy, reduction to tenure of employment of equipment, technological losses, that include for itself reduction to the products, decline of quality of products, producing of off-grade products. Thus, a rejection of tension is one of major problems in the systems of power supply of industrial enterprises. Her decision is foreground job at planning of the systems of power supply. The ways of increase of efficiency of food productions are considered due to the decline of the technological losses caused by off-grade tension. The method of upgrading of tension offers.

Опис

Ключові слова

напруга, електроенергія, електрообладнання, збитки, втрати енергії, voltage, electric power, electrical equipment, damage, losses of energy, кафедра електропостачання і енергоменеджменту

Бібліографічний опис

Данько, О. В. Негативний вплив неякісної електроенергії на собівартість продукції в харчовій промисловості / О. В. Данько, В. Є. Шестеренко // Харчова промисловість. - К. : НУХТ, 2013. - №14. - С. 150-154

Зібрання