Консолідація капіталу як інструмент конкурентної стратегії суб’єктів світового ринку авіабудування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

У статті досліджено застосування консолідації капіталу, як інструмента конкурентної стратегії, провідними виробниками на світовому ринку авіабудування.
In the article is investigated application of capital consolidation, as tool of competitive strategy by leading manufacturers in the world market of aviaconstruction.

Опис

Ключові слова

світовий ринок авіабудування, world market of aviaconstruction, консолідація капіталу, конкурентна стратегія, capital consolidation, competitive strategy, кафедра економічної теорії, кафедра економіки праці та менеджменту

Бібліографічний опис

Матвєєв В. В. Консолідація капіталу як інструмент конкурентної стратегії суб’єктів світового ринку авіабудування / В. В. Матвєєв, Т. А.Нікітіна // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наукових праць – К. : НАУ. – 2010. – Вип. 27. - С. 50-54.

Зібрання