Дослідження кінетичних характеристик процесу віброекстрагування в системі рослинна сировина – екстрагент

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Наведена методика і результати по визначення рівноважних концентрацій в системі "рослинна сировина - екстрагент" і запропоновано рівняння ліній рівноважних концентрацій екстрактних речовин для вибраних груп городини і лікарських рослин.
A method and results is resulted in relation to determination of balance concentrations in the system a "digister is an extractant" and equalizations of lines of balance concentrations of extractive matters are offered for the chosen groups of ogorodiny and medical plants.

Опис

Ключові слова

віброекстрагування, математична модель, кінетика, гідродинаміка, масообмін, віброекстрактор, vibroextracting, mathematical model, kinetics, hydrodynamics, mass-transfer, vibroextractor, кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра процесів і апаратів харчових виробництв

Бібліографічний опис

Дослідження кінетичних характеристик процесу віброекстрагування в системі рослинна сировина – екстрагент / В. Л. Зав'ялов, В. С. Бодров, Т. Г. Мисюра та ін. // Вібрації в техніці та технологіях. - 2004. - С. 113-118.

Зібрання