Вплив комплексного індуктора інтерферону на клітинну поверхню : дані атомно-силової мікроскопії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Методом атомно-силової мікроскопії вивчали структурні відмінності, що виникали при взаємодії мембран клітин з новим індуктором інтерферону І типу – молекулярним комплексом одноланцюгова РНК – гідрохлорид тилорону. В дослідах отримували амплітудні зображення перевивних клітин тестікул поросят (ПТП), культивованих у вигляді моношарів на поверхні скла. Показані значні зміни поверхні мембран, які поглиблювалися з часом інкубування індуктору з клітинами. Отримані дані інтерпретуються у зв’язку з раніш висунутим припущенням щодо специфічної деформації мембран, як першого етапу індукції інтерферону. Atomic force microscopy is used to study the structure changes developing during the interaction of cell membranes with a new interferon type I inducer – molecular complex of single-stranded RNA with tilorone hydrochloride. Amplitude imagines have been obtained for piglet testicular cells (PTC) cultivated as monolayers on the glass surface. Significant changes of cell membranes have been shown to becoming more pronounced following the prolonged inducer incubation with cells. The data obtained are interpreted as a consequence of the former presumption concerning the specificity of membrane deformation as the first stage of the interferon induction.

Опис

Ключові слова

інтерферон, індуктор, одноланцюгова РНК, тилорон, атомно-силова мікроскопія, клітинна мембрана, interferon, inducer, single-stranded RNA, tilorone, atomic force microscopy, cell membrane, кафедра біотехнології і мікробіології

Бібліографічний опис

Манджос, О. П.. Вплив комплексного індуктора інтерферону на клітинну поверхню : дані атомно-силової мікроскопії / О. В. Карпов, О. П. Манджос // Доповіді НАН України. – 2005. - № 7. – С. 188-192.

Зібрання