Класифікація різних видів питного молока та молока-сировини з використанням ультразвукового аналізу та хемометричних інструментів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Проведено ультразвуковий аналіз 30 зразків різних видів молока: натурального незбираного; розведеного водою у кількості від 5 до 20 % мас.; питних видів пастеризованого, ультрапастеризованого, безлактозного; відновленого. Визначено такі показники: вміст жиру, білка, лактози, сухого знежиреного молочного залишку, води; густина; температура замерзання. Охарактеризовано оцінку можливості поєднання ультразвукового методу аналізу молока з хемометричними методами з подальшим їх застосуванням для класифікації молочних продуктів. Ultrasound analysis for more than 30 samples of different kinds of milk has been made: natural whole milk and diluted with water in the amount from 5 to 20 % of mass, drinking kinds of pasteurized, ultra-pasteurized and lactose-free milk and also reconstituted milk. Such indexes of milk content as fat, protein, lactose, non- fat milk solids, water, density and the temperature of freezing have been determined. According to the gained results, combination of ultrasound method of milk analysis with other instrumental methods and the use of chemometric procedures to develop simple and cheap way to determine the adulteration are envisaged in further research.

Опис

Ключові слова

молоко, жир, білок, лактоза, густина, ультразвуковий метод, хемометричний метод, milk, fat, protein, lactose, density, ultrasound method, chemometric method, кафедра харчової хімії, кафедра технології молока і молочних продуктів

Бібліографічний опис

Класифікація різних видів питного молока та молока-сировини з використанням ультразвукового аналізу та хемометричних інструментів / Н. П. Суходільська, В. М Іщенко, Т. К. Панчук та ін. // Біоресурси і природокористування. - 2017. - № 1-2. – С. 19-23.

Зібрання