Розрахунок концентрації напружень у сферичних композитних оболонках з отворами

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Подано методику визначення напружено-деформованого стану сферичної композитної оболонки з отворами. Використано модель оболонок типу Тимошенка. Застосовано метод скінченних елементів. Досліджено розподіл напружень навколо отворів. The method of determination of the tensely-deformed state of spherical composite shell with holes is proposed. The shells model of Timoshenko is used. The method of finite elements is used. Distribution of tensions around the holes is investigated.

Опис

Ключові слова

кафедра вищої математики імені проф. Можара В. І., оболонка, круговий отвір, композитний матеріал, метод скінченних елементів, гіпотеза Тимошенка, напружено- деформований стан, shell, circular hole, composite material, finite elements method, hypothesis of Timoshenko, tensely-deformed state

Бібліографічний опис

Богатирчук, А. С. Розрахунок концентрації напружень у сферичних композитних оболонках з отворами / А. С. Богатирчук, І. П. Кудзіновcька, В. М. Романенко // Інтернаука. - 2020. - № 4. - С. 37-40.

Зібрання